VICENTE JULIO ZAMORA CHANZA

Empresa dedicada a la subcontractació especialitzada en el disseny i fabricació de peça en filferro, malla electrosoldada i material expandit.
correo@ferrodisseny.com

C/ DELS FERRERS 46

POLÍGON INDUSTRIAL L'ALTER

POLÍGON INDUSTRIAL L’ALTER