ROMAGUERA FOLCH S.L.

La seva activitat se centra en l’adquisició, urbanització, construcció, reparació i conservació, directament o per mitjà de tercers, de qualsevol mena d’edificacions i obres civils, així com la transformació i explotació agrícola, ramadera, avícola i pecuària. 

elcasl@elca.es

POLÍGON INDUSTRIAL L'ALTER

POLÍGON INDUSTRIAL L’ALTER