RICARDO CHANZA E HIJOS, S.L.

Es dedicada a l’extracció, trituració i envàs de sorres. A més de la perforació i voladures en pedreres, així com la perforació de carretera, obres civils…
perforacion@ricardochanzaehijos.com

POLÍGON INDUSTRIAL L'ALTER

POLÍGON INDUSTRIAL L’ALTER