AMBECO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.

Dediquen la seva activitat al tractament i la valorització de residus industrials, a la consultoria i assessorament mediambiental i a l’enginyeria ambiental i industrial. Addicionalment ofereixen desmuntatges industrials, gestió de fibrociment i peritatges ambientals.

administracion@ambeco.es

POLÍGON INDUSTRIAL L'ALTER

POLÍGON INDUSTRIAL L’ALTER