ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS

L'ASSOCIACIÓ:

L'Associació d'Empresaris de L´Alter d'Alcàsser (AELA) és una entitat sense ànim de lucre i intersectorial constituïda en 2010 per iniciativa d'un grup d'empresaris i empresàries del municipi, als quals des de llavors se'ls ofereix suport, formació i assessorament empresarial, aportant solucions òptimes i de qualitat.
La nostra missió és la defensa i representativitat dels interessos de les empreses associades, treballant per la millora de la seua competitivitat empresarial, a més de ser l'interlocutor vàlid enfront de les diferents administracions públiques.
La visió d'AELA és ser un referent de progrés, competitivitat i sostenibilitat, millorant la cooperació entre empresaris, la col·laboració públic-privada i la millora de l'àrea industrial de L´Alter, fomentant el creixement econòmic i el desenvolupament local.
Els nostres valors fonamentals són: la cooperació entre empresaris, la transparència i comunicació de la gestió, la responsabilitat social, la participació entre associats i el desenvolupament dels nostres respectius negocis sempre des del punt de vista de la responsabilitat social i el respecte al medi ambient.

SERVEIS:

A partir de la nostra missió, visió i valors, l'Associació d'Empresaris de L´Alter (AELA) presta una sèrie de serveis que aporten un important valor afegit a les nostres empreses associades, entre altres:
- Informació empresarial d'interés: ICO, subvencions, bonificacions, etc.
- Negociació col·lectiva i condicions preferencials en serveis financers, formació, prevenció, impremta, etc.
- Participació en seminaris formatius promoguts per AELA i entitats col·laboradores.
- Interlocució i representativitat davant l'administració local i autonòmica.
- Tramitació i resolució de queixes i incidències.
- Publicitat en diferents mitjans: directoris, pàgina web, xarxes socials, etc.
- Foment de la cooperació i el networking.
- Imatge.
- Representativitat.
- Defensa dels teus interessos.

ASSOCIA’T:

Per a això tan sols has d’emplenar el díptic d’adhesió i enviar-lo a: gerente@alteralcasser.org

Descarregar Document

POLÍGON INDUSTRIAL L'ALTER

POLÍGON INDUSTRIAL L’ALTER